Omhoog

Pastoor

Jan Coppens, pastoor
Meredorp 5
9420 Mere
tel: 053 83 31 83

jan-coppens@skynet.be

 

Jan Coppens komt uit een landbouwersgezin te Haaltert en werd in Aalst geboren op 2 februari 1964. Hij ging eerst naar de gemeentelijke basisschool en volgde daarna middelbaar onderwijs in het Sint-Maartensinstituut van Aalst. In 1982 volgde hij één jaar filosofie in het Sint-Paulusseminarie te Mariakerke, kreeg twee jaar regentaatopleiding aan de bisschoppelijke normaalschool van Sint-Niklaas om in 1985 vier jaar theologie te studeren in het Grootseminarie van Gent waar hij op 1 juli 1989 tot priester werd gewijd. In hetzelfde jaar stond hij als leraar in het Sint-Antoniuscollege te Ronse om in 1991 deze functie uit te oefenen in het Sint-Jan Berchmanscollege van Sint-Amandsberg en in 2000 in het Sint-Janscollege van dezelfde gemeente. Intussen werd hij in 1990 weekend-priester in de Sint-Bavokerk, en in 2004 volgde hij er zijn oom, Jan Keymeulen, op als pastoor.(Uit De Geestelijkheid te Mere door Julien De Vuyst)

Op 2 oktober 2009 werd hij benoemd door bisschop Luc Van Looy tot pastoor van:

Sint-Martinusparochie Erpe, Sint-Bavoparochie Mere en Sint-Paulus' Bekering Ottergem.